ผวจ.นครปฐม”ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี”วัดโคกเขมา

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 วัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยพระครูโกวิทสุตการ จัดงานกฐินสามัคคี ประชาชนทั่วทุกสารทิศ พร้อมศิษยานุศิษย์ได้เดินทางมาทอดกฐินจำนวนหลายพันคน

 

โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  นางเปรมจิต สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีในครั้งนี้ และร่วมกันจัดองค์กฐินมาทอด ได้เงินทำบุญเข้าวัดจำนวน 2,384,450 (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังได้มีประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ห้างร้านต่างๆ จำนวน 229 ซุ้ม ได้มาจัดโรงทานเลี้ยงอาหารหวาน คาว แก่ประชาชน ที่มาร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้อย่างเนืองแน่นอีกด้วย

นางสาวชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าว รายงาน

Close