นครศรีธรรมราช”เมืองคอนปิดงานประเพณี”กินเจเดือน 9”

เมืองคอนปิดงานประเพณีกินเจเดือน9

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปิดงานประเพณีกินเจเดือน ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ และประธานมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่ประชาชนจำนวน ๔๐๐ ชุด ณ ศาลเจ้ากวนอู ลานหน้าสมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน พงศพัศ หนูเอียด/ นครศรีธรรมราช

Close