อบรมและสอบนักธรรมชั้นโท และเอก ประจำปี 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะสงฆ์อำเภอดอนตูม นำโดยพระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตูม เป็นประธานเจ้าภาพถวายภัตตาหารการอบรมและสอบนักธรรมชั้นโทและเอก ประจำปี 2563

 

โดยมีพระครูปฐมศุภกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งผักกูด พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดห้วยพระ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในครั้งนี้ด้วย
สืบเนื่องจากคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบ ซึ่งมีนักเรียนที่จะเข้ารับการอบรมจำนวน 500 รูป พระวิทยากรและคณะกรรมการ จำนวน 100 รูป รวมทั้งหมดจำนวน 600 รูป ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2563 รวม 10 วัน และทำการสอบสนามหลวง ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม ในการนี้มีการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลสำหรับนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม และสอบนักธรรมชั้นโท และเอก ของคณะสงฆ์ทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

นางสาวชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าว รายงาน

Close