วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม”ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เพื่อเป็นการสร้างทานบารมีถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในปีนี้ได้รับเกียรติจากนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ด้วย

 

นางสาวชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าว รายงาน

Close