ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ”ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายครบรอบ 105 ปี”

นครปฐม ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ เนื่องในวันคล้าย
วันประดิษฐานครบรอบ 105 ปี

 

เช้าวันนี้ (2 พ.ย.63) ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีจุดเทียนชัยถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐาน ครบรอบ 105 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จากนั้น พระพรหมเวที ได้ทำการเสี่ยงทายจับสลากเพื่อเลือกประชาชนที่มาร่วมพิธี ได้แก่หมายเลข 1991 คือ นางสาว วรรณศิริ เชื่อมวราศาสตร์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง เป็นประธานลูกศิษย์หลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ และเป็นตัวแทนอัญเชิญเทียนชัยในปีนี้

 

หลังจากประกอบพิธีจุดเทียนชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระพรหมเวที ได้กล่าวนำบูชาและนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ พร้อมทั้งกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ โดยในพิธีมีประชาชนนำไข่ต้ม เส้นหมี่ ผลไม้ ขนมหวานต่างๆ และพวงมาลัยดอกไม้สด มาร่วมบูชาถวายองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวันให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งพระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐม และเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระยุพราช ในช่วงปี พ.ศ. 2451 ได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคเหนือ ทรงพบพระพุทธรูปที่ประกอบด้วยพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นศิลปะสมัยสุโขทยองค์หนึ่ง ที่เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยองค์พระพุทธรูปชำรุดมาก เหลือแต่พระเศียรกับพระหัตถ์ข้างหนึ่งและพระบาท จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญลงมายังกรุงเทพมหานคร ครั้นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงโปรดเกล้าๆ ให้ทำการปั้นหุ่นขึ้นให้บริบูรณ์เต็มองค์พระพุทธรูป แล้ว

เททองหล่อทำพิธีสถาปนาพระพุทธรูป เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2456 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร และในปี 2457 โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาไว้ที่องค์พระปฐมเจดีย์ พร้อมจัดการประกอบองค์ขึ้นประดิษฐานและตกแต่งแล้วเสร็จเป็นพระพุทธรูปประทับยืน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2458 ประดิษฐานอยู่ภายใน

วิหารด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาวันที่ 16 ตุลาคม 2466 ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร” จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันเกิดของพระร่วงโรจนฤทธิ์ นับตั้งแต่ปี 2458 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 105 ปี

 

ทีมข่าว / จ.นครปฐม

Close