สุพรรณบุรี”แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17”

สุพรรณบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17

สุพรรณบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้(3 พ.ย.63)ที่ห้องประชุม แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายธีรพล โชคนำชัย นายอำเภอบางปลาม้า นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผอ.ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี นายสมพงษ์ สุนทรธรรม นายกเทศมนตรีตำบลโคกคราม ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปี 2563 ในวัน 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ แม่น้ำท่าจีนหน้าวัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งเป็นที่สนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางปลาม้า และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ในยุคโควิดได้มากขึ้น

 

สำหรับการแข่งขันเรือยาว ของอำเภอบางปลาม้า เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณกาลนานกว่า ๑๐๐ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ได้เสด็จประพาสเมืองสุพรรณโดยทางน้ำ และโปรดให้ข้าราชบริพารปลูกพลับพลาที่ประทับ ที่ลาดปลาเค้าและมีกระแสรับสั่งให้เชิญเรือยาวในอำเภอบางปลาม้ามาแข่งขันหน้าพลับพลาที่ประทับซึ่งในกาลนั้นมีเรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยกัน ๗ ลำคือเรือเข็มทองเรือหงส์ทอง เรือมะนาวกลิ้ง เรือศรีสุวรรณ เรือธนูทอง เรือมณีเมฆขลาและเรือเหลืองประดับ เรือที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้คือ เรือเหลืองประดับ จากวัดทุ่งอุทุมพรได้รับขันเงินพระราชทานสลักชื่อปรากฏที่ขันว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยในปีนี้ มีเรือชื่อดังจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็นเรือยาวประเภท 55 ฝีพายจำนวน 7 ลำ และประเภท 30 ฝีพาย จำนวน 12 ลำ นอกจากนี้ ยังจัดการแข่งขันเรืออีแปะโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกกว่า 20 ลำ ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานยังคุมเข้มปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นันทชัย ศิริอรุณรัตน์ ทีมข่าวสุพรรณบุรีรายงาน

Close