อ่างนำ้ปรานบุรี”หยุดระบายนำ้

อ่างปราณบุรีหยุดระบายน้ำหลังคาดการณ์พายุโคนีไม่กระทบประจวบฯ

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน นายพิมล สกุลดิษฐ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรี มีปริมาณน้ำ 355.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือร้อยละ 90.82 ของความจุอ่าง ที่ผ่านมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ได้ระบายน้ำในอ่างผ่านอาคารระบายน้ำล้น ลงสู่แม่น้ำปราณบุรี ในอัตรา 50 ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จากผลกระทบของพายุโคนี แต่จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการฯ จึงหยุดการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นเพื่อรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำปราณบุรีไว้สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งปีหน้า และปรับการเปิดระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมในอัตรา 3 ลบ.ม.ต่อวินาที คิดเป็น 0.26 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน แทน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริม 2 ฝั่งแม่น้ำปราณบุรีได้รับทราบล่วงหน้า

พิสิษฐ์ รื่นเกษม/ข่าว/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Close