ลพบุรี” เลือกตั้ง อบจ.คึกคัก

จังหวัดลพบุรี  เลือกตั้ง อบจ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

จากที่ได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หลังปิดการรับสมัครได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในลพบุรีให้ดีขึ้นหลังซบเซามานาน

สำหรับบรรยากาศหลังจากที่ได้มีการปิดการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รวมทั้งได้มีการติวเข้มให้ผู้สมัครทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นไปด้วยความสมานฉันท์และไม่ผิดกฎหมาย

โดยพบว่าผู้สมัครทุกคนได้ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลพบุรีในหลายด้านที่เคยซบเซาเพราะพิษโควิด – 19 เริ่มดีขึ้น เนื่องจากผู้สมัครทุกคนต้องมีการใช้จ่ายในเรื่องของอุปกรณ์ในการแนะนำตัวหาเสียงกับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยเฉพาะป้ายประชาสัมพันธ์ที่จะต้องไปติดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่จะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทราบถึงหมายเลขประจำตัว จากที่ตามร้านทำป้ายไวนิลที่มีผู้มาจ้างทำงานน้อยก็กลับมาคึกคักมีการจ้างแรงงานมาช่วยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีรถประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศที่จะต้องบันทึกเสียงแนะนำตัวผู้สมัคร ปั้มน้ำมัน ร้านอาหารต่าง ๆ ซึ่งการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้ประชาชนในหลายกลุ่มได้มีรายได้ โดยทำให้ในหลายครอบครัวมีเงินหมุนเวียนพอเป็นใช้จ่ายในเรื่องของปากท้องดีขึ้นตามไปด้วย

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

Close