กกต.มุกดาหาร”ทำความเข้าใจกับผู้สมัครเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

มุกดาหาร – กกต. ทำความเข้าใจกับผู้สมัครนายกอบจ. และ ส.อบจ. เกี่ยวกับเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้าม และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 ที่ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร นางสาวพิมล โพนทราย ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ผู้สมัครนายก อบจ. รวม 5 คน ผู้สมัคร ส.อบจ. รวม 24 เขต เลือกตั้ง พร้อมผู้ติดตามผู้สมัคร และเจ้าหน้าที่ กกต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณ 100 คน
นางสาวพิมล โพนทราย ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทาง กกต.จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดการอบรมผู้สมัคร หลังจากปิดการรับสมัครไปแล้ว ตั้งแต่ 2-6 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เราอยากให้มีการหาเสียงในพื้นที่ของผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นนายก และสมาชิก ทั้ง 24 เขต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างร้างาสรรค์ การหาเสียงก็ไม่ใส่ร้านป้ายสี ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขอนำเรียนถึงผู้สมัครทุกท่าน หาเสียงให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย ป้ายปิดประกาศ ปิดประกาศตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง อบจ. กำหนด สำหรับสมาชิก อบจ. ก็สามารถติดแผ่นป้ายไม่เกิน 5 เท่า ของหน่วยเลือกตั้ง สำหรับแผ่นป้ายใหญ่ ก็สามารถติดป้ายไม่เกิน 3 เท่า ของหน่วยเลือกตั้ง

นางสาวพิมล โพนทราย กล่าวต่อกอีกว่า ส่วนการกระทำความผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง ไม่ว่าจะเป็นให้ผู้ใด ผู้สมัครดำเนินการเองก็อยากขอเตือนว่า อย่ากระทำความผิดกฎหมายเพราะว่าเรามีหลายส่วน อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะกรรมการเลือกตั้งจะลงพื้นที่สอดส่องดูแล ไม่ไห้มีการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะซื้อสิทธิขายเสียง ขอเตือนว่าเราเอาจริงถ้าหากพบพยานหลักฐานชัดเจน เราจะทำเรื่องให้ กกต. พิจารณาก่อนประกาศผลเลือกตั้งก็สามารถสั่งลงโทษให้ใบเหลือง คือสามารถสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้เลย
สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สรุปผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ กลุ่มก้าวหน้ามุกดาหาร เบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงษ์ กลุ่มเพื่อไทยมุกดาหาร เบอร์ 3 ได้แก่ นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์ ผู้สมัครอิสระ เบอร์ 4 นายวิริยะ ทองผา ผู้สมัครอิสระ และเบอร์ 5 ได้แก่ นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ ผู้สมัครอิสระ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 74 คน

ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบจ. (สจ.) ทั้ง 24 เขตเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 74 คน แบ่งออกเป็นอำเภอเมืองมุกดาหารเขต 1 จำนวน 3 คน อำเภอเมืองเขต 2 จำนวน 3 คน อำเภอเมืองเขต 3 จำนวน 4 อำเภอเมืองเขต 4 จำนวน 3 คน อำเภอเมืองเขต 5 จำนวน 2 คน อำเภอเมืองเขต 6 จำนวน 2 คน อำเภอเมืองเขต7 จำนวน2 อำเภอเมืองเขต 8 จำนวน3 คน อำเภอเมืองเขต9 จำนวน3 คน อำเภอดอนตาล เขต 1 จำนวน 3 คน อำเภอดอนตาลเขต 2จำนวน 4 คน อำเภอดอนตาลเขต 3 จำนวน 2 คน อำเภอหนองสูงเขต 1 จำนวน 3 คน อำเภอหนองสูงเขต 2 จำนวน 3 คน อำเภอคำชะอีเขต 1 จำนวน 3 คน อำเภอคำชะอีเขต 2 จำนวน 4 คน อำเภอคำชะอีเขต 3 จำนวน 5 คน อำเภอหว้านใหญ่เขต 1 จำนวน 3 คน อำเภอนิคมคำสร้อยเขต 1 จำนวน 3 คน อำเภอนิคมคำสร้อยเขต 2 จำนวน 3 คน อำเภอนิคมคำสร้อยเขต 3 จำนวน 3 คน อำเภอดงหลวงเขต 1 จำนวน 4 คน อำเภอดงหลวงเขต 2 จำนวน 3 คน และอำเภอดงหลวงเขต 3 จำนวน 3 คน

ภายหลังจากปิดประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก และ สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารแล้ว กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือไม่ เสร็จแล้วให้ดำเนินการ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ.๔/๔ ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร หรือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร…

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // จังหวัดมุกดาหาร

Close