อนุบาลเชียงคำ”บูรณาการรายวิชาสร้าง”ตลาดจามจุรี”จำลองการค้าขาย

พะเยา – อนุบาลเชียงคำ บูรณาการรายวิชาสร้าง “ตลาดจามจุรี” จำลองการค้าขาย สร้างทักษะการทำงานในอนาคต

วันนี้( 10 พ.ย. 2563 ) ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ ( วัดพระธาตุสบแวน ) อ.เชียงคำ จ.พะเยา นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 และคณะครูสายชั้น ป.4 ร่วมกันจัดกิจกรรม “ ตลาดจามจุรี “ ครั้งที่ 5 ขึ้น บูรณาการรายวิชา ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และศิลปะ โดยจำลองรูปแบบการค้าขาย ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะทั้งด้านการคิด การวางแผน และการแสวงหาความร่วมมือในการทำงาน ซึ่งจะเป็นทักษะพื้นฐานในการทำงานหรือประกอบอาชีพในอนาคต

ครูสุวรรณา ปักษาศร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เจ้าของโครงการฯเปิดเผยว่า กิจกรรมตลาดจามจุรี เป็นการบูรณาการกับกิจกรรมลดเวลาเรียน บริษัทสร้างการดีและชุมนุมเด็กไทยทำได้ มีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนสะท้อนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดทักษะชีวิต และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะต่าง ๆ หลายศาสตร์วิชา
นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า ตลาดจามจุรี จะเป็นการบูรณาการความรู้ ทักษะในหลายกลุ่มสาระมาใช้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เช่น ทักษะการคิด ฝึกการวางแผนการตลาด ทำป้ายโฆษณาสินค้า ใช้กลวิธี กลยุทธ์ ในการด้านขายของตน มีใบงานให้ผู้เรียนจัดทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย คำนวณ ตามหลักเศรษฐศาสตร์ในขณะเดียวกันก็สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ผู้เรียนและคณะครู ได้มีกิจกรรมร่วมกัน นอกจกนั้นเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน ครอบครัว สังคม ชุมชนและประเทศชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ตรง ที่ได้รับไปประยุคต์ใช้ตามบริบทของตนเองให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ด.ญ.ณิชาภัทร ศิริวัฒนตระกูล น้องแอปเปิ้ล อายุ 10 ปี ชั้น ป.4 เปิดเผยว่า ตนเองนำพุทรามาจำรับมาจากแม่ค้าในกิโลละ 100 บาท และนำมาแบ่งขายเป็นถุงได้ 15 ถุงจำหน่ายถุงละ 10 บาท โดย ขายได้กำไร 50 บาท รู้สึกภูมิใจมากที่สามารถหาเงินเองได้จากการขายในครั้งนี้ และชอบกิจกรรมแบบนี้มาก สนุกและได้ความรู้

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close