กกต.ตาก”จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฏหมายการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

ตาก – กกต.จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ศึกนายกอบจ. และส.อบจ.ตาก เน้นความสุจริตโปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตากและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก โดยมีนายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากกล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมี พลตำรวจตรีปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ในฐานะ กรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.ตาก นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาตากเขต 1 และกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นอบจตาก เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้สมัคร นายก.อบจ.ตาก และผู้สมัคร สมาชิก .สภา อบจ.ตาก รวมทั้งผู้ติดตาม กว่า 200 คนเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก กกต.จังหวัดตาก

การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้ง กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสร้างการยอมรับและการเรียนรู้ ในด้านกฎหมาย รวมทั้งการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง ของผู้สมัครทุกคน เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สุจริตโปร่งใสไม่มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสและชอบด้วยกฎหมายโดยเน้นการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในวิธีการเลือกตั้งในระดับการเมืองท้องถิ่น

Close