อุบลราชธานี”เปิดฝึกกำลังแรงงานใหม่”ป้อนกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต

อุบลราชธานีเปิดฝึกกำลังแรงงานใหม่ป้อนกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต

 

เมื่อวันที่ 11 พย.63 นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ทำการคัดเลือกบุคคลทั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานและเยาวชน เข้าฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 10 สาขาอาชีพ

 

เพื่อเตรียมป้อนเข้าตลาดแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างสีรถยนต์ ผู้ประกอบอาหารไทย (เชฟไทยแลนด์) เป็นต้น มีผู้สนใจสมัครเข้าฝึก 122 คน

 

ในการนี้ ภาคคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำ “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)” มามอบเป็นทุนระหว่างฝึกให้เยาวชนที่เข้าฝึกครั้งนี้ จำนวน 84 ทุนๆ ละ 3,000 บาท อีกด้วย

 

 

Close