ราชบุรี”กกท.ตรวจความพร้อม พิจารณาเป็นเจ้าภาพ”กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38”

ราชบุรี – กกท.ตรวจความพร้อม จ.ราชบุรี พิจารณาเป็นเจ้าภาพ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

 

วันที่ 13 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปัญญา หาญลำยวง กรรมการฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ จ.ราชบุรี ทั้งที่พักและสนามแข่งขัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณา คัดเลือกเป็นจังหวัดที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 38 โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ราชบุรี พร้อม น.ส.พัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี นายสินาด รุ่งจรูญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุมนำเสนอและชี้แจงความพร้อมของจ.ราชบุรี

สำหรับความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดราชบุรีในด้านสนามกีฬา ได้เตรียมทั้งสนามฝึกซ้อม-สนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีเพียงพอกับจำนวนชนิดกีฬา อาทิ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดและปิด, สระว่ายน้ำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์, สนามมิตรผล สเตเดี้ยม, สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง, สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, สนามกีฬาค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง และโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี เป็นต้น ส่วนสถานที่พัก มีโรงแรมและอาคารรับรอง ที่มีความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งประชาชนและหน่วยงานต่าง ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

 

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดที่เสนอขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 มีด้วยกัน 4 จังหวัดประกอบด้วย นครสวรรค์, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์ และ ราชบุรี

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close