ขนส่งอยุธยา”เปิดประมูลหมายเลขทะเบียน”เลขสวย”หมวดอักษร กล”ก้าวลำ้ นำโชค”

บ่ายวันนี้ ขนส่งอยุธยา เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กล” “ก้าวล้ำ นำโชค”

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กล” “ก้าวล้ำ นำโชค” โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีในครั้งนี้

 

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า  ผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้มีโอกาสสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลในครั้งนี้ จะนำสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปภ. ที่จัดตั้งขึ้นสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน อาทิ การให้ทุนส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยการให้ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นต้น

 

นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า แผ่นป้ายที่นำมาประมูลในครั้งนี้  มีจำนวน 301 หมายเลข เป็นหมวดอักษร “กล” ถือว่าเป็นหมวดอักษรที่มีความหมายดี คือ “ก้าวล้ำ นำโชค” ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นภาพเสมือนจริงแบบกราฟิก มีสีสันสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ภาพเจดีย์สามองค์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ โบราณสถานที่สำคัญ มีแม่น้ำ 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี ไหลมาบรรจบกันที่หน้าวัดพนัญเชิง ภาพนาข้าว แสดงถึงความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ ภาพดอกโสนดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาพโรงงานแสดงถึงความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด เป็นฉากหลัง แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยะธรรมอันยาวนาน  และความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close