ผู้ว่าฯอยุธยา”ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนริมแม่นำ้ป่าสัก”

เช้าวันนี้ที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:30น. ณ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภอท่าเรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ ระยะความยาว 100 เมตร โดยเป็นงบประมาณเหลือจ่ายปีงบฯ 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการฯนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการร้องขอจากประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนที่บริเวณดังกล่าวว่าตลิ่งทรุดตัวบริเวณนี้ มีผลให้บ้านเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย และเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้พิจารณาจัดสรรงบเหลือจ่ายฯ มาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้อธิบายกับผู้นำทั้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นที่มารอให้ข้อมูลว่า ปัญหาเรื่องตลิ่งพังนั้นปัญหาร่วมของจ.พระนครศรีอยุธยา ต้องใช้งบประมาณสูงเพื่อแก้ไข ซึ่งจะเร่งพิจารณาในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่บ้านเรือน หรือชีวิตของประชาชน เป็นลำดับแรก

 

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close