โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”เปิดงานกิจกรรม”วันเบาหวานโลก”

เช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.40 น. แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2563 โดยมี นายแพทย์กาญจน์ จิรธนา กล่าวรายงาน

ภายในงานมีกิจกรรมของฝ่ายการพยาบาล สุขศึกษา ให้ความรู้เรื่องเบาหวาน อาหารเบาหวาน ยารักษา การตรวจวัดสายตา และสาธิตการออกกำลังกาย จากกลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานโภชนศาสตร์ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ซึ่งในปีนี้กรมควบคุมโรค หนุนบทบาทพยาบาลร่วมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงโรคเบาหวาน โดยการรณรงค์ในปี 2563 นี้ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “Nurses Make the Difference for Diabetes” และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ให้สอดคล้องกัน คือ “เปลี่ยนวิกฤตเบาหวานด้วยพลังแห่งการพยาบาล” ซึ่งพยาบาลมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถอยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างปกติ มีความสุขและมีกำลังใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คาดหวังในการดูแลรักษาต่อไป พร้อมแนะผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยปีละครั้ง

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close