นครปฐม”พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563  พระเทพมหาเจติยาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ประธานฝ่ายสงฆ์  นายธนิศร์  วงศ์ปิยสถิตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 

 

 ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยพระเทพมหาเจติยาจารย์ กล่าวนำเจริญจิตภาวนา

 

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ  คณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินไทย และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ไปด้วยดี มีความร่มเย็น สงบสุข

 

ทั้งนี้  จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ในทุกวันเสาร์  โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563  ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563  เวลา 17.00 น.  ณ  ศาลากองอำนวยการ  องค์พระปฐมเจดีย์  และวัดสำคัญของแต่ละอำเภอ ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 

นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

​​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต  รายงาน

 

 

Close