มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง”วิถีวัฒนธรรมแห่งสายนำ้ “ประตูสู่สยามประเทศ”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง  จัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา  เจนเซน  เป็นประธานเปิดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง        

 

โดยมีนายประกอบ  วงษ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในเมืองไทย  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “5 สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง”  พบกับนิทรรศการมีชีวิตของ 5 ลุ่มแม่น้ำ การเสวนา การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน   เวิร์คชอป และการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563  ณ วัดขนอนหนังใหญ่  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ได้นำเสนอเรื่องราวมรดกวัฒนธรรมในภาคกลาง ในการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป และคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาสัมผัสเรื่องราวจากความตั้งใจของคนทำพิพิธภัณฑ์ ที่ใช้เวลาในการสั่งสม วัตถุทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์  มาจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต  ในครั้งนี้มีพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมจัดงานทั้งหมด    30 แห่ง  ในภาคกลาง  

 

ในด้านของพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ในฐานะประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง  กล่าวว่า คณะผู้จัดงานได้พยายามนำเสนอรูปแบบการจัดงาน              อย่างสร้างสรรค์  ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต  มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทางประวัติศาสตร์  ทั้งในด้านพิธีกรรม ความเชื่อต่าง ๆ และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  วัตถุวัฒนธรรม และชาติพันธุ์และวิถีชีวิตชุมชน        ต่างมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ อันเป็นคลังความรู้ที่มีคุณค่าควรแก่การได้ศึกษา เรียนรู้  ซึ่งภาคกลาง            มีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเครือข่ายทั้งหมด  30 แห่ง ในพื้นที่  14 จังหวัด (กรุงเทพฯ  นครสวรรค์  พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ นครนายก  ปราจีนบุรี  ลพบุรี  นครปฐม กาญจนบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี  เพชรบุรี)  

 

ส่วนประกอบที่สำคัญภายในงาน คือการจัดแสดงนิทรรศการที่มีชีวิตของพิพิธภัณฑ์ 5 ลุ่มแม่น้ำภาคกลางการเสวนาทางวัฒนธรรมและวิชาการ การสาธิต และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละท้องถิ่น          รวมถึงกิจกรรมเวิรคชอป และการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 3 วัน  ของการจัดงานในครั้งนี้

​​​​​​​​​นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

​​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวรีพอร์ต   รายงาน

 

Close