ชมรมรวมช่างด้วยใจ”มอบวัสดุอุปกรณ์การฝึกของช่างไทย”สู่มาตรฐานสากล”

ชมรมรวมช่างด้วยใจ มอบวัสดุอุปกรณ์การฝึกของช่างไทยสู่มาตรฐานสากล ที่สุพรรณบุรี

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ ๑ จำนวน ๒๑ คน โดยได้ดำเนินการทดสอบฯเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรีและในการนี้ชมรมรวมช่างด้วยใจได้มีความประสงค์ที่จะมอบเครื่องมือและสื่อสำหรับการฝึกอบรม ดังนี้

 

๑.ชมรมรวมช่างด้วยใจ….โดย ประภาสอู่โดนัทเซอร์วิสมอบชุดเหล็กค้ำสำหรับลิฟท์ยกรถ จำนวน ๑ ชุด

๒.ชมรมรวมช่างด้วยใจ โดย อ.เกษม อู่สุขเกษม เซอร์วิส ชลบุรี มอบสื่อการฝึกภาพแสดงชิ้นส่วนหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลจำนวน ๑ ชุด
และ๓.ชมรมรวมช่างด้วยใจ โดย อ.ใหญ่ บริษัท ส.ใหญ่ยนต์จูนนิ่ง จำกัด มอบเครื่องวัดค่า CCA สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ 1 เครื่อง
ทั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของช่างไทยสู่มาตรฐานสากล

 

สาวกระถิน / ทีมข่าวสุพรรณบุรีรายงาน

Close