เดอะโอ๋”ประชุมคณะอนุกรรมการ”ตรวจพิจารณา

เดอะโอ๋ !!! ประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจพิจารณาและเสนอความเห็น ในประเด็นการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ

วันนี้ 1 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุม4 ชั้น2 อาคาร1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.สง.ก.ตร. / ประธานอนุกรรมการเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจพิจารณาและเสนอความเห็น ในประเด็นการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี กรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ตามคำสั่ง คณะกรรมการพิจารณา และเสนอความเห็นเพื่อดำเนินการตามรายงาน ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตรวจพิจารณาและเสนอความเห็น ในประเด็นการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยได้แต่งตั้งให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.สง.ก.ตร.เป็นประธานอนุกรรมการ

 

โดยมี พล.ต.ต.ไพโรจน์ กุจิรพันธ์ ผบก.อธ. / อนุกรรมการ พล.ต.ต.อุกฤษฎ์ ศรีเสือขามผบก.วน. / อนุกรรมการ พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค ผบก.กต.10 จต. / อนุกรรมการ พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข รอง ผบก.วน. / อนุกรรมการ พ.ต.อ.บรรจง วิสาสะ รอง ผบก.มน. / อนุกรรมการ พ.ต.อ.อุดร วงษ์ชื่น / อนุกรรมการ รอง ผบก.กต.10 / อนุกรรมการรพ.ต.อ.รณภพ มั่นวิเชียร์ ผกก.กลุ่มงานนิติกร บก.วน. / อนุกรรมการ พ.ต.ท.ธนู กลิ่นทองรอก ผกก.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริงสร้างฯ วน. / เลขานุการ พ.ต.ท.หญิง สุภาพร เยือนเพชร สว.กลุ่มงานกฎหมายและคดีแพ่งและคดีปกครอง / ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ต.ต.หญิง พัชราวลัย นิลวงศ์ สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. / ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ต.ต.ปริญ ศรีภัทรกุลชัย สว.(สอบสวน) สภ.บางโพงพาง / ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

Close