นครพนม”รวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง

นครพนม รวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง สร้างความประทับใจรอรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ ภายใต้กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง ที่ทุกส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตกลงพร้อมใจกันที่จะร่วมกันทำความสะอาดในทุก ๆ วันพุธ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ทั้งเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เยือนและผู้ที่พบเห็น ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดด้วยการรักษาความสะอาด สร้างมาตรฐานเมืองแห่งความสุข เมืองน่าอยู่ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม ซึ่งในช่วงนี้จังหวัดนครพนมเตรียมจัดงานเทศกาลคริสมาสต์ งานเทศกาลปีใหม่ และงานนมัสการองค์พระธาตุพนม นอกจากนี้ยังมีสิ่งสวยงามที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมาย

สำหรับกิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง นั้นในส่วนของศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งมีหน่วยงานราชการจำนวนมากใช้ในการปฏิบัติราชการนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้แต่ละหน่วย รับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่บริเวณภายนอกตัวอาคารได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน พร้อมมอบหมายให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบ ประกอบไปด้วย โซนบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ไปจนสุดปลายสนามทางทิศเหนือ โซนบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ฝั่งทิศเหนือและทิศตะวันตกตลอดแนว โซนบริเวณด้านหลังศาลากลางหลังใหม่ตลอดแนวจนถึงโรงจอดรถ โซนบริเวณด้านหน้าและด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่าไปจนถึงรั้วทางเข้าศาลากลางทางด้านทิศเหนือตลอดแนว และโซนบริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่าบริเวณโดยรอบหอประชุมยงใจยุทธและเรือนรับรอง

เทพพนม รายงาน

Close