เดอะโอ๋”ร่วมประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

เดอะโอ๋ !!! ร่วมในการประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7/2563

วันนี้ 3 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.สง.ก.ตร.พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ศุภชัย ยาวะประภาษ รองประธาน(1) พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองประธาน(2) พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบช.สกพ.พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.รร.นรต.พล.ต.ต.พรชัย ขันตี พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ พล.ต.ต.ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ นายมนูญ สรรค์คุณากร ศาสตราจารย์ไผทชิต เอกจริยกร รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.) พล.ต.ต.จักรพษ์ วิวัฒน์วานิช รอง ผบช.สง.ก.ตร.พล.ต.ต.ธัชชัย ปิจะนีละบุตร รอง ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร ผบก.อต.พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ปลาทอง รอง ผบก.ตป.และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7/2563 โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.เป็นประธานในการประชุม

Close