พะเยา”สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม

พะเยา- สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่หายไป หนองเล็งทรายจัดแข่งเรือพายประมงและกีฬาพื้นบ้าน หวังดันการท่องเที่ยว

วันนี้ ( 6 ธันวาคม 2563 ) เวลา 10.30 น.ที่หนองเล็งทราย บ้านสันติสุข ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ชาวบ้าน 6ตำบล 66 หมู่บ้าน 77 อบต.ได้จัดให้มีการการแข่งขันเรือพายประมงพื้นบ้านและแข่งขันมวยทะเลขึ้น หลังจากที่ประเพณีนี้ได้ห่างหายไปเป็นเวลานาน จึงมีการคิดริเริ่มขึ้นใหม่และจะจัดการแข่งขันแบบนี้เป็นประจำทุกปีเหมือนครั้งอดีต ซึ่งมีชาวประมงพื้นบ้านใน อ.แม่ใจแลส่วนราชการต่างๆส่งเรือของตัวเองเข้าแข่งขันจำนวนมาก

นายพีรัช จันธิมา ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแข่งเรือพายประมงพื้นบ้าน ในครั้งนี้เนื่องจากเดิมหนองเล็งทรายเป็นพื้นที่หากินและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวแม่ใจ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญและสวยงามของ อ.แม่ใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหนองเล็งทราย การรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนานมา ซึ่งถือว่าเป็นกุศลโลบายในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับชาวบ้าน 6 ตำบล 66 หมู่บ้านและ 77 อบต. ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หนองเล็งทราย จึงเกิดโครงการดังกล่าวขึ้น

บรรยากาศภายในงานและการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการตั้งจุดเชียร์เป็นตำบลๆ แต่ละตำบลต่างก็แต่งแต้มจุดของตัวอย่างด้วยผ้า พลาสติก และกระดาษหลากสีสัน มีการนำเพลงเชียร์มาร้องและเต้นรำประกอบท่าทาง บางทีก็มีการหยอกล้อกันระหว่างตำบล ซึ่งก็สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับนักกีฬาและผู้ที่มาชมการการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ในขณะที่การแข่งขันก็มีการเชียร์กันสุดฤทธิ์ไม่มีใครยอมใคร และจบลงด้วยมิตรภาพของผู้ชนะและผู้แพ้

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close