ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน”ตามโครงการ”ไฟจากฟ้า เพื่อ”77 โรงพยาบาลทั่วไทย”

ขอเขิญร่วมบริจาคเงินตามโครงการ “ไฟจากฟ้า”เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย

 

มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า ขอเชิญประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน 77 บาท เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่องสร้างแหล่งผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพื่อใช้ในโรงพยาบาลทั้ง 77 แห่ง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และ ให้มีพลังงานสะอาดใช้ในโรงพยาบาล โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2563 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ”โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย โดยมี
“เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์” เป็นตัวแทนหลักของโครงการฯ เป็นผู้สื่อสารเรื่องพลังงานสะอาดโดยจะสื่อสารถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆด้าน

พญ.สมพิศ จำปาเงิน ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย และ ผอ.รพ.อู่ทอง กล่าวว่า ในโครงการ “ไฟจากฟ้า”เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย เป็นการสร้างแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ เพื่อใช้ในโรงพยาบาล จะได้ลดการใช้พลังงานที่ต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งในแต่ละเดือน โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก หากมีแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประเทศไทยมีสภาพแสงแดดตลอดทั้งปี ทำให้เราสามารถใช่พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไปได้อย่างมาก ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลอู่ทอง(เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 725-1-25986-9 ซึ่งใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หากผู้ร่วมบริจาคต้องการออกใบเสร็จรับเงินสามารถติดต่อ

คุณบงกช รักษี โทร 092-3269307 เพื่อจัดส่งใบเสร็จให้ผู้บริจาค หรือ ต้องการร่วมบุญกับมูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า ก็สามารถโอนเงินร่วมบุญเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ชื่อบัญชี มูลนิธิ แพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า เลขที่บัญชี 142-0-28997-7 ได้อีก 1 ช่องทางเช่นกัน

ทีมข่าวสุพรรณบุรี รายงาน

Close