วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม”ร่วมพิธีเจริญพระพระพุทธมนต์ “เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดิน”

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

 

 

เวลา 16.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำโดย ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีพระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ คณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยในทุกหมู่เหล่า ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันเสาร์ที่ 12,19,26 ธันวาคม 2563 ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ และวัดสำคัญของแต่ละอำเภอ ซึ่งประชาชนในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

 

นางสาวชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าวภูมิภาค รายงาน

Close