ศรีสะเกษ” ปริโชติ”ผู้สมัคร ส.อบจ.ลุยหาเสียงที่วัดบ้านสำโรงน้อย

ศรีสะเกษ !! ปริโชติ ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ โค้งสุดท้าย นั่งเข่าขอฝาก เบอร์ 3 ที่วัดบ้านสำโรงน้อย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ศาลาวัดบ้านสำโรงน้อย ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายปริโชติ จารุรัชกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย เบอร์ 3 ได้ลงพื้นที่เปิดเวทีหาเสียงพบปะผู้สูงอายุและเกษตรกร โดยมีผู้สิทธิ์เลือกตั้งบ้านสำโรงน้อย ไปร่วมรับฟังจำนวนประมาณ 300 คน ทั้งนี้เพื่อแนะนำผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และนั่งเข่าขอฝาก เบอร์ 3 ขอโอกาสคนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนา คิดเร็ว คิดไว ใจถึง พึ่งได้ โดยได้ความสนใจจากชาวบ้านสำโรงน้อย ร้องตะโกนว่า เบอร์ 3 … เบอร์ 3 … เบอร์ 3 …
นายปริโชติ จารุรัชกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย เบอร์ 3 กล่าวว่า ตนมีความมั่นใจในการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เนื่องจากได้ลงพื้นที่บ้านสำโรงน้อย ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย มีผู้สนับสนุนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก และคาดว่าตนเองจะได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้แน่นอน และจะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านสำโรงน้อย อำเภออุทุมพรพิสัย ไปเสนอต่อสภา อบจ.ศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close