วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”เดินด้วยกันนำพาสันติ 5 ศาสนา”

19 ธันวคม 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำโดย ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เดินด้วยกันนำพาสันติ” 5 ศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครปฐม ประธานในงานฯ (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) ภิกษุ สามเณรหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน

ในการนี้ พระสุธรรม ฐิติธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์ รณรงค์เพื่อสันติภาพโลก เริ่มจาริกด้วยเท้าจากวัดห้วยจรเข้ จ.นครปฐมเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ระยะทางทั้งสิ้น 21 กิโลเมตร และได้มอบธงสันติภาพให้แก่นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำทางศาสนาที่มาร่วมพิธี ซึ่งในวันนี้ คณะพระธุดงค์ฯ จะพักจำวัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

นางสาวชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต รายงาน

Close