สมทรง”รักษาเก้าอี้”คว้าชัยชนะ อบจ.พระนครศรีอยุธยา

รักษาเก้าอี้เหมือนเดิม สมทรง พันธ์เจริญวรกุล และทีมงาน คว้าชัยชนะ ก้าวหน้าไล่บี้ “ซ้อสมทรง” คะแนนไม่น้อย สุดท้าย ซ้อสมทรง รักษาแช้มป์เอาไว้ได้ ส่วนลูกทีมหน้าเก่าหลุดไปหลายคน

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 ธ.ค. ผลปรากฏว่า หมายเลข 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล อดีตนายกอบจ.สมัยที่ผ่านมา มีคะแนนนำอยู่ที่ 251,939 คะแนน หมายเลข 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา จากคณะก้าวหน้า แม้จะเป็นหน้าใหม่ในสนามนี้ แต่ก็คว้าคะแนนไปได้ 90,793 คะแนน หมายเลข 3 นายนพดล อมรเวช ได้คะแนนไป 34,105 คะแนนส่วนผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้ง สอบจ. พระนครศรีอยุธยา ช่วงค่ำวันเดียวกัน มีประชาชนไปรอลุ้นคะแนนตามพื้นที่ของตน ซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยกันไปเลือกตั้ง ซึ่งผลปรากฎว่า อำเภอบางปะอิน เขต 1 นายธนเดช โตไพบูลย์ เขต 2 นายอาทิตย์ ภาคอินทรีย์ เขต 3 นายรวิรัชต์ ลีวัฒนา เขต 4 นายนันทชัย นิลสัย อำเภอบางปะหัน เขต 1 นายสมศักดิ์ ทองสีเข้ม เขต 2 นายสมศักดิ์ วาณิชย์ปฏิยุทธ์ อำเภอเสนา เขต 1 นายประดิษฐ์ สังขจาย เขต 2 นางสาวนันทยา เกิดแก้ว อำเภอบางไทร เขต 1 นางสาวอรปภา รามศักดิ์ เขต 2 นายเกียรติกุล ไกรเดชา อำเภอผักไห่ เขต 1 นายทวีศักดิ์ ตั้งชนม์จำรัส อำเภอลาดบัวหลวง นายประเทือง วิลัยพฤกษ์ อำเภอบางบาล นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห์ อำเภอภาชี นายธีระพงศ์ รัตนพันธุ์ศรี อำเภอมหาราช นายเดชา บรรจงพินิจ อำเภอบางซ้าย นางสาวสุภัสสรณ์ ศรีชวฤทธิ์ อำเภอบ้านแพรก นายปราโมทย์ พานมะลิ อำเภอท่าเรือ เขต 1 นายสุรเดช บุญเดช เขต 2 นายอัศม์ไชย ตั้งใจรักษ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์ เขต 2 นายจิรศักดิ์ มดทองคำ เขต 3 พ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล เขต 4 นายนวพร ผ่องวาสนา เขต 5 นายกำพล พลีบัตร อำเภออุทัย เขต 1 นายชีวิน ปิยะทัศน์ศรี เขต 2 นางสาวชลดา คงเวหา อำเภอวังน้อย เขต 1 นายไกรฤกษ์ อาภาขจร เขต 2 นายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ เขต 3 นางสาวพิมพ์ฤดา ตันจรารักษ์ อำเภอนครหลวง นายวันชัย รักษาสกุล
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีกระแสการจ่ายเงินซื้อเสียงในบางพื้นที่ ซึ่งกกต.ก็ได้ทำการตรวจสอบ ทำให้ผู้สมัครส.จ.บางอำเภอถึงกับเข้าแจ้งความเช่นที่ อ.บางปะหัน นายกิตติศักดิ์ สุขเจริญ ผู้สมัครเขต 1 เบอร์ 1 เข้าแจ้งความว่ามีการซื้อขายเสียงด้วย อย่างไรก็ตามอดีต ส.จ.หลายพื้นที่หลุดไปอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่มีการออกพบปะชาวบ้านอยู่ไม่ขาด แต่คนใหม่กลับคว้าชัยชนะ อีกทั้งยังผิดคาดที่กลุ่มผู้สมัครหน้าใหม่ ที่ได้รับการผลักดันจากแกนนำใหญ่ๆ ไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาหลายคนเช่นกัน สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close