อช.เอราวัณ”ประกาศงดเล่นนำ้ เที่ยวถำ่ และบ้านพัก”ป้องกันโควิด-19

“ด่วน” อช.เอราวัณ ป้องกันโควิด-19 ประกาศ งดเล่นน้ำ เที่ยวถ้ำ พร้อมปิดให้บริการบ้านพัก กางเต้นท์ แต่เที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกได้ ส่วน นทท.ที่จองห้องพักล่วงหน้า สามารถขอเงินคืนได้ผ่านระบบจองของกรมอุทยานฯ

 

เมื่อเวลา 19.00 น.วันนี้ 4 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการเปิดเผยจาก นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรีว่า ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งรวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในบัญชีแนบท้ายลำดับที่ 2 กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จึงประกาศอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เรื่อง ปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยว สถานที่กางเต็นท์ งดกิกรรมเที่ยวชมถ้ำ และงดกิจกรรมเล่นน้ำตก ในทุกแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ซึ่งอุทยานแห่ชาติเอราวัณพิจารณาแล้ว อุทยานฯ ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมถ้ำ เล่นน้ำตกและพักค้างแรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันแลควบคุมการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -2019) เพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

อุทยานแห่งชาติเอราวัณจึงมีมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้ 1. งดกิจกรรมเที่ยวชมถ้ำ 2. งดกิจกรรมเล่นน้ำตก และ 3. ปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยว สถานที่กางเต็นท์ ในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่ชาติเอราวัณ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม2564

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเอราวัณจะเปิดให้นักท่องเดินเที่ยวชมความสวยงามได้เฉพาะน้ำตก ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น..สำหรับนักท่องเที่ยว ที่จองบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์กับระบบการจองของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถยื่นขอรับเงินคืนจากเว็บไซต์ กรมอุทยานฯ หรือโทร 02-579-6666 ต่อ 1743-1744 ในเวลาราชการ

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close