พ่อเมืองสุพรรณบุรี”ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19”

พ่อเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ย้ำให้รักษามาตรการของ ศบค. ให้กำลังใจผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่ รพ. สมเด็จพระสังฆราชที่17 อ.สองพี่น้อง ครับ

พ่อเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจวัดไข้รถผ่านเข้าออกของจังหวัดสุพรรณบุรี
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจคัดกรองประชาชน ที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการของผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ที่ ด่านตรวจจุดต่าง ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี เช่นที่ จุดตรวจ ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองฯ จุดตรวจหน้าวัดกลาง อ. บางปลาม้า และจุดตรวจแยกหนองวัลย์เปรียง อ. สองพี่น้อง

โดย ผวจ.สุพรรณบุรี ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการตั้งจุดด่านตรวจคัดกรองประชาชน ที่เดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา หรือ โควิด-19 พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือตลอดเวลา ตลอดจน เข้มงวดในการวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง และประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ให้รักษามาตรการ DMHTT ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ยังเดินทางไปให้ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ คุณหมอ พยาบาล และบุคลากร ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 รวมถึงให้กำลังใจผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ รพ. สมเด็จพระสังฆราชที่17 อ.สองพี่น้อง

นันทชัย ศิริอรุณรัตน์ สุพรรณบุรี รายงาน

Close