ทหารช่างราชบุรี”ส่งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ช่วยสร้างรพ.สนาม จ.สมุทรสาคร

ราชบุรี – ทหารช่าง ส่งกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ ช่วยสร้างรพ.สนาม จ.สมุทรสาคร

 

จากกรณีเมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกยังคงใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการประชุมติดตามการทำงานของทุกหน่วยทั่วประเทศในวันนี้ โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนทุกภาคส่วนในการป้องกันและคลี่คลายสถานการณ์โควิด-19 โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้กรมการทหารช่าง จัดยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนการก่อสร้าง โรงพยาบาลสนาม ร่วมกับ อบต.พันทายนรสิงห์ ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 3 (วัฒนาแฟคตอรี่) ในจ.สมุทรสาคร โดยให้เร่งดำเนินการให้ทันต่อความจำเป็น

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 ทาง พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้มีคำสั่งการเร่งด่วนมอบหมายให้ กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพล 1 หมวด และยุทโธปกรณ์จำนวน 6 รายการ เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลสนามขนาด 1,000 เตียง ความยาวของรั้ว 600 เมตร ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับชุดปฏิบัติงานของพลเรือน ในพื้นที่วัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแผนงานของสาธารณสุขจ.สมุทรสาคร

โดยวันนี้(13 ม.ค.) ชุดปฏิบัติงานของพลเรือนได้ปฏิบัติงานไปแล้ว 300 เมตร คงเหลืองานที่ต้องดำเนินการร่วมกันอีก 300 เมตร ซึ่งการปฏิบัติงานในวันนี้ ได้มีการดำเนินการก่อสร้างงานฐานราก, งานคานคอดิน, งานเสารั้ว และงานก่ออิฐบล็อกสูง 2 เมตร ซึ่งได้ผลงานรวมกันคิดเป็นร้อยละ 21 คาดว่าแล้วเสร็จได้ตามแผนงาน

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close