รอง ผบ.ทสส.(1) ลงพื้นที่สุพรรณบุรี

รอง ผบ.ทสส.(1)ลงพื้นที่สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 

ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไชย นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัด จ.สุพรรณบุรี ร่วมกันให้การต้อนรับ พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง ผบ.ทสส.(1) และคณะในโอกาสลงพื้นที่ตรวจการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ที่จัดตรวจคัดกรอง ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี

 

โดยนายณัฐภัทร กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวน 16 ราย รักษาหายแล้ว 10 ราย ถือว่าบุคลากรทางการแพทย์ของ จ.สุพรรณบุรี มีความพร้อมและความสามารถในเรื่องของการรักษาและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามทางจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอความร่วมมือในการค้นหากลุ่มบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกิจการซื้อขายสัตว์น้ำใน จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ค้านี้ เข้ามารายงานตัวและแจ้งต่อนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี รวมทั้งรายงานการออกมาตรการข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ โดยให้ประเมินและกำหนดพื้นที่เป็น 4 ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันอย่างได้ผลและรวดเร็ว

ทีมข่าวสุพรรณบุรี รายงาน

Close