เดอะโอ๋”ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ(ศปน.ตร.)

เดอะโอ๋ !!! ประชุมเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานของ (ศปน.ตร.)

วันนี้ 13 ม.ค. 2564 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น20 อาคาร 1 ตร.แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.สง.ก.ตร./ รอง ผอ.ศปน.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมชาย เกาสำราญ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./เลขานุการ พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบช.ก.พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค รอง ผบช.สยศ.ตร.พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ปอศ.พร้อมด้วย รอง บช.น.และ รอง บช.ภ.1-9 ที่รับผิดชอบเข้าร่วมในการประชุมเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.)ครั้งที่ 4/2564 ตามคำสั่ง ตร.ที่ 547/2563 ลง 22 ต.ค.2563 เรื่อง ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.)และสน./สภ.ในสังกัด บช.น.และ บช.ภ.1-9 เฝ้าฟังการประชุม ณ.ศปก.ที่ตั้งของหน่วยโดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. / ผอ.ศปน.ตร.เป็นประธานในการประชุม ณ.ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น20 อาคาร 1 ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

 

Close