ชาวบ้านขุดอึ่งนอกฤดูกาล”ขายสร้างรายได้ดี

 

อึ่งนอกฤดูกาลสร้างรายได้งามให้กับชุมชนในช่วงฤดูแล้ง

 

วันที่ 14 มค.64  ชาวบ้านคลองจันลา ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พากันออกหาขุดอึ่งในช่วงฤดูแล้งสร้างรายได้เสริม ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนมีนาคม หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว-ขุดมันสําปะหลังและตัดอ้อยออกสู่ตลาดเสร้จแล้ว ชาวบ้านในพื้นที่จะชักชวนกันออกไปหาขุดอึ่งแห้งตามแหล่งห้วยหนองคลองบึงที่อยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านประมาณ 5-6 กิโลเมตร อุปกรณ์ที่เตรียมไปขุดหาอึ่งก็จะมีจอบเสียมและช้อน พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นานาชนิดเกิดขึ้นเต็มบริเวณพื่นที่ พอถึงพื้นที่เป้าหมายชาวบ้านจะพากันเรียงหน้ากระดานเพื่อขุดหาตัวอึ่งไปตามคลองน้ำที่แห้งแล้ว จากการเดินสำรวจในคลองน้ำที่แห้งจะมีร่องรอยของชาวบ้านที่พากันขุดหาอึ่งอยู่เป็นจำนวนมาก ตัวอึ่งส่วนมากที่ขุดเจอจะอยู่ลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 1 ฟุตถึง 2 ฟุต ลักษณะตัวอึ่งที่ช่าวบ้านขุดได้จะมีน้ำในตัวอยู่เป็นจำนวนมาก คงเป็นเพราะอึ่งต้องกักตุนเก็บหน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตไว้ให้ถึงช่วงฤดูฝนแต่ละตัวจะอ้วนสมบูรณ์ส่วนตัวเล็กและตัวที่มีไข่ในท้องชาวบ้านจะจับปล่อยลงคลองน้ำไปเพื่อให้อึ่งได้เติบโตและขยายพันธุ์ให้เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝนต่อไป

 

จากการสอบถาม นางประกายแก้ว ปัดนา อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 93 หมู่ 6 บ้านคลองจันลา ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เล่าว่าตนและเพื่อนบ้านพอถึงช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนมีนาคม จะพากันออกไปหาขุดอึ่งเป็นประจำทุกปีหลังจากนำพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดแล้ว และหมดงานรับจ้างก็จะพากันออกไปหาขุดอึ่งแต่ละวันจะขุดได้ 1 ถึง 2 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน หลังจากนั้นก็จะนำอึ่งมาทำเป็นอาหารมีเหลือก็จะนำไปขายให้คนในหมู่บ้านเดียวกันในกิโลกรัมละ 200-300 บาท ในป่าธรรมชาติยังมีอาหารนานาชนิดอีกมากมายที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนแห่งนี้และทำให้ชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สิงโต อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

Close