ประจวบฯ”เร่งพัฒนาอ่างเก็บนำ้คลองบึง”เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ประจวบฯ เร่งพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองบึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชน

 

วันที่ 19 มกราคม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการตามพระราชดำริ หมู่ 12 บ้านย่านซื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ พบว่ามีศักยภาพพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกของจังหวัดได้ เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาสูง เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนอกจากนี้ ชาวบ้านในพื้นที่มีวิถีชีวิตการทำเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีสินค้าชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ดังนั้นจึงจัดการประชุมหารือกับชาวบ้านในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางพัฒนารองรับนักท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาระบบไฟฟ้า น้ำประปา การสร้างห้องน้ำ การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียหรือการทิ้งขยะลงสู่อ่างเก็บน้ำ

 

“ จะมีการก่อสร้างอาคารให้ชาวบ้านสามารถนำสินค้าชุมชนจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ การจัดทำจุดถ่ายรูป ทุ่งดอกไม้ การพัฒนาลานจอดรถ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขณะนี้ได้สั่งการให้ นายธนะกิจ แทนคุณ ปลัด อบต.อ่าวน้อย เร่งจัดหางบประมาณมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชาวบ้านต้องใช้บริเวณอ่างเก็บน้ำ และสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับ อบต.เร่งจัดการในเรื่องแบบแปลนสิ่งก่อสร้างเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมชลประทานในการพัฒนาการท่องเที่ยว”นายชาตรี กล่าว

พิสิษฐ์รื่นเกษม/ข่าว/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/รายงาน

Close