ปลงผม”บวชทดแทนพระคุณ พ่อ-แม่”

ปลงผมบวชทดแทนพระคุณพ่อ-แม่

วันที่17 มกราคม2564 ที่วัดสระเตยน้อย อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี นายปารินทร์ รณฤทธิวิชัย ขอกราบลาเข้าพิธี อุปสมบท เพื่อศึกษาธรรมะและ ทดแทนคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลาย ทั้งนี้กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่าน ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ทั้งที่รู้หรือไม่รู้ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยประมาทพลาดพลั้งต่อท่าน ขอได้โปรด อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และขอทุกท่านได้อนุโมทนาผลบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ

โดยมี คุณพ่อ พันตำรวจเอก คชเดช รณฤทธิวิชัย คุณแม่วิภาวดี รณฤทธิวิชัย.บิดา-มารดา ขอกราบขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติ ทุกท่าน ที่มาร่วมบุญงานบวชในครั้งนี้.

Close