กกต.นครพนม”สั่งเลือกตั้งใหม่ ส.อบจ.รวม 4 เขต

กกต.นครพนม สั่งเลือกตั้งใหม่ ส.อบจ.ฯ รวม 4 เขต เหตุบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ ส่วนนายกยังถูกแขวนรอสอบสวน

วันที่ 23 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม(นายก อบจ.ฯ) รวมถึงสมาชิกสภา อบจ.นครพนม(ส.อบจ.ฯ) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้มีการประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
สำหรับผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.นครพนม ผู้ชนะการเลือกตั้งลำดับ 1 คือ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ หรือน้องขวัญ ผู้สมัครหมายเลข 2 ทีมนครพนมร่วมใจ ทายาทของนายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว ส.ส.นครพนมเขต 1 พรรคภูมิใจไทย/รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ได้จำนวน 161,962 คะแนน สามารถล้มแชมป์เก่า 2 สมัยอย่าง ดร.สมชอบ นิติพจน์ ผู้สมัครฯ หมายเลข 3 ที่ได้ 110,580 คะแนน ซึ่งมีคะแนนห่างกันถึง 5,1382 คะแนน ส่วนลำดับ 3 คือ นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ ผู้สมัครฯหมายเลข 1 ได้ 49,983 คะแนน อันดับ 4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง 5,783 คะแนน และอันดับ 5 นายจุมพล วงค์กาฬสินธุ์ จำนวน 633 คะแนน โดยการเลือกตั้ง อบจ.นครพนมครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 556,088 คน มาใช้สิทธิ 349,234 คน แยกเป็นชาย 165,145 คน หญิง 184,089 คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 เปอร์เซ็นต์ มีบัตรดี 328,956 ใบ บัตรเสีย 12,521 ใบ โดยในส่วนของ นายก อบจ.นครพนม ยังไม่มีการรับรองผลการเลือกตั้งตามกฎหมาย เนื่องจากมีข้อร้องเรียน จึงต้องเลื่อนการรับรองรอบแรกออกไปภายใน 30 วัน เพื่อทำการสอบสวนพิจารณาประกาศรับรองออกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ล่าสุด นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครพนม (กกต.ฯ) เปิดเผยว่าในส่วนของการเลือกตั้ง นายก อบจ.ฯ และ ส.อบจ.นครพนม ยังมีการแขวนและไม่ประกาศรับรองผู้ชนะเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม เนื่องจากยังมีปมข้อร้องเรียน จึงต้องมีการสอบสวนให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อ กกต.กลางพิจารณา ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ในส่วนของ ส.อบจ.นครพนม จากทั้งหมด 30 เขตเลือกตั้ง รวม 12 อำเภอ จำนวน 1,347 หน่วยเลือกตั้ง มีการรับรองไปแล้วบางส่วน แต่มีบางหน่วยเลือกตั้งเกิดปัญหา ทาง กกต.ฯ จึงได้ออกคำสั่ง ที่ 20 /2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีการประกาศยกเลิกการเลือกตั้ง ส.อบจ.บางหน่วย รวมทั้งหมด 4 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1. หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เทศบาลเมืองนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองนครพนม 2. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองนครพนม 3. หน่วยเลือกตั้งที่ 18 ตำบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.บ้านแพง และ 4. หน่วยเลือกตั้งที่ 13 ตำบลหนองซน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.นาทม

ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหา จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ตามกฎหมายต้องลงคะแนนออกเสียงใหม่ และได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้มีสิทธิ ในหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 4 หน่วย เขตเลือกตั้งดังกล่าวไปใช้สิทธิ

เทพพนม รายงาน

Close