มทภ.1” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์โควิด-19”

ราชบุรี – มทภ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์โควิด-19 แนวชายแดน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น. วันที่  23 ม.ค.64  พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ โดยมี พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พันเอก วินิจ  สว่างเนตร  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรสีห์ ในการเพิ่มมาตรการความเข้มงวด การสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พร้อมทั้งให้โอวาทและขอบคุณกำลังพล และเน้นย้ำกำลังพลให้รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างแข็งขัน

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กองร้อยทหารพรานที่ 1103  ฐานปฏิบัติการบ้านโป่งแห้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดน อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ต่อมาได้เดินทางตรวจเยี่ยมด่านสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง โดยได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจประจำจุดตรวจตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวจ.ราชบุรี

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close