จังหวัดลพบุรี”เร่งช่วยชาวสวนกระท้อนชะอมที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ หลังจากที่ได้รับแจ้งว่า เกิดปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อชาวสวนกระท้อน และสวนชะอมพืชผักผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัด โดยจัดตั้งเครื่องสูบน้ำสนับสนุนในเบื้องต้น

 

วันที่ 26 ม.ค.64 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 10 นายอำเภอเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ลงพื้นตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี แหล่งที่มีการปลูกกระท้อนและสวนชะอมนับพันไร่ ทั้งนี้ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ได้ทำหนังสือแจ้งว่าชาวสวนกระท้อน และสวนชะอมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งต้นกระท้อนในช่วงนี้กำลังติดดอก และบางต้นก็เริ่มที่จะติดผลแล้ว หากขาดน้ำในช่วงนี้จะทำให้ผลกระท้อนได้รับความเสียหายไม่ติดลูก ขณะที่สวนชะอมก็ต้องการน้ำเช่นกัน หากขาดน้ำจะทำให้ชะอมไม่ออกช่ออ่อนที่จะตัดส่งสู่ตลาด

สำหรับการดำเนินการในการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ดำเนินการแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วนด้วยการประสานกับทางสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมกับนำเครื่องสูบน้ำของกองทุนหมู่บ้านที่จัดซื้อมาดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำลพบุรีเข้าสู่คลองซอยส่งไปยังสวนกระท้อน และสวนชะอม โดยทางเกษตรกรจะได้สูบไปยังสวนของตนเองที่จะรดต้นกระท้อนและสวนชะอม ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่ 10 และองค์การบริหารส่วนตำบลได้สนับสนุนในเรื่องของน้ำมัน หากงบประมาณไม่เพียงพอก็ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ได้แจ้งผ่านทางอำเภอ เพื่อจะได้จัดงบประมาณมาสนับสนุนให้กับเกษตรกรในการสูบน้ำ

 

ทั้งนี้เชื่อว่าในปีนี้จะผ่านสถานการณ์ภัยแล้งไปได้ และจะได้มีการวางแผนในระยะยาวที่จะจัดตั้งเครื่องสูบน้ำให้เป็นมาตรฐานต่อไป สร้างความพอใจให้กับเกษตรกรชาวสวนกระท้อนและสวนชะอมในพื้นที่เป็นอย่างมาก

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

Close