นครปฐม”จนท.พร้อมลงตรวจประเมินมาตรการป้องกันโควิด”ของโรงเรียนทุกแห่ง”

นครปฐม..เจ้าหน้าที่จะลงตรวจประเมินมาตรการป้องกันโควิดของโรงเรียนทุกแห่ง

 

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาการเปิดเรียนอย่างรอบด้าน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรการของโรงเรียนทุกแห่ง
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม วันนี้ (28 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม มี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน และมีคณะกรรมการฯ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ได้รายงานสถานการณ์และจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งณขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันมาเป็นเวลา 20 วันแล้ว และคณะทำงานทุกคณะได้รายงานการดำเนินงานในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ขณะที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอ มาตรการในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดการเรียนการสอน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าการเปิดการเรียนการสอนในครั้งนี้ โรงเรียนทุกแห่งต้องมีมาตรการในการป้องกันที่พร้อมทุกด้าน เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร มีครู บุคลากร รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางไปมาระหว่างสองจังหวัด ซึ่งมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นห่วงเด็กโตที่อาจมีการรวมกลุ่ม หรืออาจมีการแวะระหว่างทางในขณะที่เดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งต้องมีมาตรการรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถดูแลไม่ให้เกิดปัญหาในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขอให้โรงเรียนทุกแห่งจัดเตรียมความพร้อมในทุกมาตรการ โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาทุกแห่ง ก่อนการอนุญาตให้เปิดเรียน สิ่งที่ต้องดำเนินการเข้มข้นเนื่องจากปัจจุบันผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดกลับมาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอีก ซึ่งหากเกิดขึ้นจะกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนเคร่งครัด มีวินัยและร่วมมือกันอย่างจริงจัง เมื่อสถานการณ์มีความปลอดภัย ทุกมาตรการจะได้รับการผ่อนคลาย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ภาพ/ข่าว

Close