พระนครศรีอยุธยา”เปิดเรียนวันแรก

เช้าวันนี้ อยุธยา วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10:00น. : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนวัดปทุมวัน โรงเรียนวัดหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง และโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค อำเภอเสนา หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายให้สถานศึกษากลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำชับ และเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด เช่น
จัดโต๊ะ/เก้าอี้ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม
กำชับให้นักเรียนล้างมือสม่ำเสมอ
งดการทำกิจกรรมใกล้ชิดกัน
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเรียน
แยกการใช้ภาชนะ/แก้วน้ำอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยังได้มอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก และแอลกอฮอล์ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

 

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close