มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”ไหว้ครูบูรพาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไหว้ครูบูรพาจารย์การแสดงละครแสงสีเสียงศรีพฤทเธศวร งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารงานศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และนายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์เตรียมพร้อมการแสดงละครแสงสีเสียงศรีพฤทเธศวร งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564 โดยมี ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำคณะอาจารย์ นักศึกษาและผู้แสดงละครแสงสีเสียงศรีพฤทเธศวร งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีพระครูวิสุทธิสีลากร (หลวงปู่เส็ง) วัดปราสาทเยอใต้ พระสรรพสิทธิ ปภาโส วัดพิหารตรางสวาย พระอธิการ ประหยัด สุจิณโณ วัดบ้านติมรัตนาราม พระครูสุวรรณอุทัยดิตศ์ วัดปรือใหญ่ พระครูสิทธิธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดโคกตาล และพระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ ปญาภทรเมธี วัดปรือคัน เป็นพระนั่งปลกประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษาและผู้แสดงละครให้ประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวว่า พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ในวันนี้ เป็นพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์เตรียมพร้อมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ เรื่อง“อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ปี 2564 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2564 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เตรียมรับชมละครแสงสีเสียงศรีพฤทเธศวร ในรูปแบบใหม่ๆ อลังการ จากนักแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้วย

ข่าว /ภาพ … บุญทัน ศรีสะเกษ

Close