เยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าลายพระราชทานลายขอ

ผู้ว่าฯมุกดาหาร เยี่ยมกลุ่มทอผ้าลายพระราชทานลายขอ
ผู้ว่าราชจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมกลุ่มทอผ้าลายพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา มีความก้าวหน้าตามลำดับและเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้สวมใส่สั่งจองเป็นจำนวนมาก

21 02 64 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มทอผ้าลายพระราชทาน“ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ” เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้าการทอผ้าฯ ที่กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านซ่ง และกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเอี่ยนดง ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มทอ จำนวน 7-8 คน มีความก้าวหน้าในการทอได้ลายที่ตรงตามแบบเป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายซึ่งมีผู้สนใจสั่งจองแล้วไม่น้อยกว่า 20 ผืนและตัดเย็บวางจำหน่ายที่ศูนย์โอทอปบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม

โดยมีป้าวึ ( นางสาวนรินทิพย์ สิงหะตา ) เป็นประธานกลุ่มมีความชำนาญในการแกะลายและทอทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ มีสมาชิกทอจำนวน 4 คน มีผ้าไหมที่ทอเสร็จส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปตัดเย็บสวมใส่แล้ว
สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านภู อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยนางสำรับ งานไว และป้าเตย ได้แกะลายและทอผ้าไหมย้อมครามได้อย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์ของสีผ้า และจะย้อมสีธรรมชาติอื่นๆเช่น ครั่ง และกลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง อ.นิคมคำสร้อย มี่สมาชิกทอผ้า จำนวน 7 คน ทอทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย ซึ่งขณะนี้ทุกกลุ่มมีออเดอร์เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน จังหวัดมุกดาหารได้เชิญชวนข้าราชการและผู้สนใจ สวมใส่ “ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ” ทุกวันศุกร์
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก " เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและเอกลักษณ์ผ้าจังหวัดมุกดาหาร ที่มีสีสันจากธรรมชาติที่สวยงาม และส่งเสริมให้ผู้ทอผ้าพื้นเมืองมีรายได้และมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย..

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Close