บิ๊กธีร์”ประธานการประชุมดำเนินการเครือข่ายนักค้ายาเสพติด

บิ๊กธีร์ !!! ประธานการประชุมการดำเนินการต่อเครือนักค้าข่ายยาเสพติดรายสำคัญของ ภ.1

วันที่ 19 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 อาคาร ภ.1 พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญคลอง รอง ผบช.ภ.1/ รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.1 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการต่อเครือนักค้าข่ายยาเสพติดรายสำคัญของ ภ.1 โดยมี นายประสาร หยงสตาร์ ผอ.สง.ป.ป.ส.ภ.1 พล.ต.ต.ญ.ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 พ.ต.อ.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.พิษณุ พราหมณ์เทศ รอง ผบก.ภ. จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.วรชาติ แสนคำ รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.ดิเรก ยศนั้นท์ รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.ชินกฤช ธิวงศ์คำ ผกก.(สอบสวน)บก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่น รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง พ.ต.อ.ธนกฤต อ่อนละออ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.อ.พิเชษฐ์ ไวยวฒินันท์ ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรีี พ.ต.อ.ประวิทย์ ยงยุทธ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.กฤษณ์ มณีรมย ผกก.1 ปส.3 บช.ปส.พ.ต.อ.ญ.กุลดา สุวรรณรัตน์ นักวิทยาศาสตร์(สบ.4)กลุ่มงานตรวจยาเสพติดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 พ.อ.ชูปีพ สี่ยางนอกรอง ผอ.กองบฎบดการทหารที่มิใช่สงครามสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก พ.ต.ท.ญ.วิชญา รามสมภพ นักวิทยาศาสตร์(สบ.3)กลุ่มงานตรวจยาเสพติดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 พ.ต.ต.ญ.สุรินี แก้วมา นักวิทยาศาสตร์(สบ.2) กลุ่มงานตรวจยาเสพติดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1พ.ต.ท.สายันต์ มโนรัตน์ รองผกก.สอบสวน.สภ.เมืองสมุทรปราการ พ.ต.ท.สรยุทธ จิโรภาส รอง ผกก.ช่วยราชการศอ.ปส.สมุทรปภาการ พ.ต.ท.ภาคภูมิ เดชะเรื่องศิลปะ รอง ผกก.สอบสวน สภ.บางบัวทอง พ.ต.ท.อติชาต จันทยานี รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ ชัยบำรุง รอง ผกก.ป.สภ.สวนพริกไทย พ.ต.ท.พุฒิพงศ์ อินราระ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.จุติ เจริญพักตร์ รอง ผกก.1 บก.ปส.3 พ.ต.ท.กฤษฏิ์พงษ์ธร ธนากรวิริยะ รอง ผกก.1 บก.ปส.3 บช.ปส.พ.ต.ท.ประยูร ปัตตุลี สว.ทนท.ชุดขยายผลยาเสพติด ภ.จว.อ่างทอง พ.ต.ท.สิรภพ กายพันธ สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.ต.พัชรพล รุจาพันธ์ สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี พ.ต.ท.ธิรวีร์ อินทกูล รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ท.ญ.ขวัญจิตต์ อินทร์อิ่ม รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ 1พ.ต.ท.กฤษณพงษ์ เตมีย์สุวรรณ สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ต.หญิงพิสมัย ฟองฤทธิ์ สว.ฝ่ายกฎหมายฯบก.กค.ภ.1 พ.ต.ต.ณัฐพร พฤกษธาราธิกูล สว.ฝอ.บก.กค.ภ.1 นายรัชพล ปาละกูล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ นางสาวนารีรัตน์ ปานวุ่น นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นางสาวอภิรดี เทียนทองดี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นางสาว มณีรัตน์ คิดรุ่งเรื่อง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ นายธรากร ประเสริฐเตชาโต นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 อาคาร ภ.1

Close