เยี่ยมเยียนผู้กักกัน

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมเยืยน ผู้กักกันตัว พร้อมดูแลให้ดีที่สุด

 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ จิตอาสา 904 เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในศูนย์กักกันตัวตำบลณรงค์ และ ศูนย์กักกันตัวตำบลแจนแวน ซึ่งมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม ตามที่จังหวัดสุรินทร์กำหนด เข้ารับการกักกันตัวในศูนย์

นายอำเภอศรีณรงค์ ได้ให้คำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เอาใจใส่ ติดตาม ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ให้กับผู้กักกันตัวทุกคน ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งให้กำลังใจ และ ขอบคุณผู้กักกันตัว และ ประชาชนในชุมชน ที่ร่วมมือกัน ร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ จากการสอบถาม ความเป็นอยู่ ผู้กักกันตัวทุกคน มีความเข้าใจมาตรการด้านสาธารณสุข และ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นอย่างดี ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข ได้เข้าตรวจเยี่ยม ดูแล ทุกระยะ เพื่อให้คำแนะนำ ในด้านการปฏิบัติตามมาตรการ แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ทีมข่าว”สุรินทร์

Close