เดอะโอ๋”เพิ่มขวัญกำลังใจ

เดอะโอ๋ !!! เพิ่มขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

วันนี้ 23 ก.พ.64 เวลา 12.00 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร1 ชั้น17-19 พลตำรวจโท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้สนับสนุน เงิน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่กำลังพลข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน อาทิเช่น อาหารญี่ปุ่นซูชิวังหลัง เย็นตาโฟวัดแขก ,ข้าวขาหมู,ขนมหวานเช็งซิมอี้ เป็นต้น ณ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร1 ชั้น17-19 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

Close