กองพลทหารราบที่ 4 ช่วยเหลือประชาชน

สุโขทัย กองพลทหารราบที่ 4 ช่วยเหลือประชาชน ที่บ้านวังหิน

พลตรี อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ SML บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ให้แก่ประชาชนชาวบ้านวังหิน โดยกองพลทหารราบที่ 4 จัดกิจกรรมเข้าทำการซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำที่ชำรุด ปรับปรุงหลังคา ทาสีใหม่ อาคารอเนกประสงค์ SML บ้านวังหิน หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ที่มีสภาพเก่าชำรุดให้สวยงามอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานสาธารณประโยชน์ เพื่อประชาชนในชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สืบเนื่องจากเนื่องจากกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมด้านกิจการพลเรือน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ของกองพลทหารราบที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในห้วงการฝึกได้จัดกิจกรรมด้านกิจการพลเรือนควบคู่กับงานด้านการฝึก ออกให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทำการฝึก โดยจัดชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกองพันเสนารักษ์ที่ 4 ออกตรวจสุขภาพและให้การรักษาแก่ประชาชน จัดหน่วยซ่อมแซมรถจักยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชน จัดหาน้ำดื่มสะอาด จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กนักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และทางสมาคมแม่บ้านทหารบกกองพลทหารราบที่ 4 ยังได้นำขนมไอศกรีมและเครื่องดื่มกาแฟ-ชาโบราณมาเลี้ยงเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
จากนี้พลตรี อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบก กองพลทหารราบที่ 4 เดินทางไปเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง โดยมอบถุงยังชีพผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค และหมอนบำบัดผู้ป่วยติดเตียง แก่นายสำรวย ชั่งทอง อายุ 81 ปี เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเข้าเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาว แก่พลทหารภูวนัย พรมมูล บ้านเลขที่ 6 หมู่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พลทหารสังกัด ร้อย.บก.บชร.3 ซึ่งมีฐานะยากจน อีกด้วย

ธนกฤต ท้าวบุญยืน สุโขทัย

Close