ผู้ว่าฯเมืองโอ่ง”ดีเดย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรก

ราชบุรี – ผู้ว่าฯเมืองโอ่ง ดีเดย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกของจ.ราชบุรีวันนี้

เริ่มแล้วการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน 13 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ ด้วยวัคซีน “ซิโนแวค” จากประเทศจีนล๊อตแรก 2 แสนโดส และจะตามมาอีกจนครบ 2 ล้านโดสตามที่ไทยสั่งซื้อ รวมถึงวัคซีนจาก บ.แอสตราเซเนกา ลอตแรก 1.17 แสนโดส และอีก 61 ล้านโดส ที่จะทยอยมาถึงไทยตั้งแต่ มิ.ย.เป็นต้นไป ขณะที่นายกฯ ขอเชิญชวนคนไทยตรวจสอบสิทธิเพื่อรับวัคซีน ซึ่งจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.เป็นต้นไป ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและพื้นที่อื่นๆตามลำดับ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

ล่าสุดวันนี้ 1 มี.ค.64 เมื่อเวลา 10.19 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลวัดเพลง อ.วัดเพลง เพื่อเป็นพยานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มแรกของจ.ราชบุรี ซึ่งวัคซีน Sinovac vaccine มาถึงจ.ราชบุรี แล้วตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันที่ 28 ก.พ.64 จำนวน 2,500 โดส สามารถฉีดป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้จำนวน 1,250 ราย โดยวัคซีนชุดแรกทั้ง 2,500 โดส จะถูกส่งแจกจ่ายไปให้กับทางโรงพยาบาลทั้ง 10 อำเภอ เพื่อฉีดให้ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ฉีดให้กับ พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี และนพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี และแพทย์ของทางโรงพยาบาลวัดเพลง ที่เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี กล่าวว่า สำหรับจังหวัดราชบุรี ถืออยู่ใน 13 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ ที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Sinovac vaccine “ซิโนแวค” ซึ่งผลิตจากประเทศจีน ในส่วนของจ.ราชบุรี ได้รับวัดซีนจำนวน 2,500 โดส ซึ่งทางจ.ราชบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดของเป้าหมายหลัก ของประเทศที่ประชาชนต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมเนื่องจากเป็นจ.ราชบุรีที่มีพื้นที่ติดกับ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จ.ราชบุรี ได้จัดระบบการเฝ้าระวังเชิงรุก และควบคุมโรคได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้พบการติดเชื้อรวม 33 ราย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการฉีดวัคซีนจะทำให้ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต

โดยล็อตแรก 2,500 โดส สามารถจะฉีดป้องกันเซื้อได้จำนวน 1,250 ราย เพราะเนื่องจากต้องฉีด 2 ครั้ง ซึ่งทางจ.ราชบุรีจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่า จะได้รับการฉีด ไม่น้อยกว่า 400,000 คน ภายในปีนี้ วัคซีนทุกโดสมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน และกระบวนการผลิต และขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุกคนจะได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อทยอยฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น จะป้องกันการระบาด จะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาได้โดยเร็ว

ทั้งนี้การฉีดมี 8 ขั้นตอน ลงทะเบียน,ตรวจสุขภาพ ,วัดความดันโลหิต,ชั่งน้ำหนัก,ประเมินความเสี่ยง ,ฉีดวัคซีน ,บันทึกข้อมูลรับใบนัดฉีดวัคซีนครั้งที่ 2, พักคอยสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีดเสร็จ สแกน Line Official account “หมอพร้อม” ประเมินอาการก่อนกลับ และมีระบบติดตามอาการหลังการฉีด เป็นระยะ

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close