อำเภอพบพระ”ลงทะเบียนโครงการเราชนะคึกคัก”

อ.พบพระ ประชาชนออกมา ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ โครงการเราชนะ อยากหนาแน่น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สอด ธนาคารออมสินสาขาพบพระ ธนาคารธกส.สาขาพบพระ และที่ว่าการอำเภอพบพระ
ร่วมกัน รับ การลงทะเบียนโครงการเราชนะ ยังมี หน่วยงาน พมจ.ตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมบริการผู้สูงอายุและผู้พิการ
ที่มาบริการในวันนี้
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ กล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ 3 ธนาคาร ออกมารับบริการ ลงทะเบียน
รับสิทธิ์โครงการ “เราชนะ”
กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “เราชนะ”
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ
วันนี้ เป็นการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายภาครัฐ
ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ติดขัด การแสดงการยืนยันตัวตน ในวันนี้เราได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid 19
วันนี้มีพี่น้องประชาชนมาเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะวันนี้บริการพี่น้องประชาชนตำบลวาเล่ย์และตำบลพบพระ รวมทั้งพี่น้องที่ยังตกค้างในพื้นที่อำเภอพบพระทั้ง 5 ตำบล ได้ออกมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการชัยชนะตามแนวนโยบายของรัฐบาและผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง

ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

Close