มอบบ้านให้ผู้สูงอายุ

กาญจนบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลทองผาภูมิ มอบบ้านให้กับนายลมโชย เกตุแก้ว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2564

วันนี้ 3 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสกาวรัตน์ ศรีเจริญวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์ กิมหวัง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ นางสาวแดนนภา หินอ่อน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และตัวแทนคณะกรรมการชุมชน 3 ชุมชน ร่วมมอบบ้านให้กับนายลมโชย เกตุแก้ว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ นายลมโชย เกตุแก้ว อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 178/3 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการประชาคมในท้องถิ่น และไม่เคยได้รับงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือหน่วยงานอื่นใด ซึ่งนายลมโชย กล่าวขอบคุณทีทางหน่วยงานต่างๆและชุมชนที่สร้างบ้านให้ในครั้งนี้

ทีมข่าวภูมิภาค / กาญจนบุรี

Close